การรับประกันสินค้า ร้าน Rk-club

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

กรุณาอ่านให้ครบถ้วนในลิ้งค์นี้ >> การรับประกันสินค้า

นโยบายการให้บริการอื่นๆ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไม่ครอบคลุมและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น Rk-club ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าว หรือทรัพยากรใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก Rk-club และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้ เราให้สิทธิ์ผู้ใช้ของเราในการดาวน์โหลดสำเนาเอกสารหนึ่งชุดสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ถือเป็นการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อ จำกัด ใด ๆ เหล่านี้หรือข้อกำหนดในการให้บริการและ c9shop อาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลา